Aktualizováno
30 Září 2019
Podpory

Vážení vinaři a organizátoři výstav a soutěží vín, Rada VF připravuje Pravidla pro žadatele o poskytnutí podpory pro žádosti podávané v období od 1.1. do 15.2. 2020. Vyzýváme vás k zaslání návrhů na jednotlivé výstavy včetně zahraničních výstav a dále jednotlivé soutěže vín včetně zahraničních soutěží. Rada Vinařského fondu z těchto vámi zaslaných návrhu vybere ty, účast na nichž bude bude pro vystavovatele a účastníky soutěží vín podporována v období platnosti těchto pravidel. Termín pro zaslání návrhů : 11.10. 2019 Návrhy zasílejte na e-mailovou adresu: info@vinarskyfond.cz Na návrhy, které budou Vinařskému fondu doručeny později nebude brán zřetel. Za Vinařský fond Ing. Jaroslav Machovec ředitel mobil: 606 645 470 e-mail: machovec@vinarskyfond.cz