Aktuální informace k soutěžím vín – doprava, administrace
7 Únor 2018
Podpory

Aktuální informace k soutěžím vín – doprava, administrace

Rada Vinařského fondu zařadila na program svého jednání, které se bude konat ve středu 21.2. 2018, návrh na zabezpečení financování dopravních a administrativních nákladů spojených se zasíláním vzorků vín na zahraniční soutěže v roce 2018. Výstupem jednání by mělo být řešení a vyřešení úhrady těchto nákladů z prostředků Vinařského fondu. Zároveň upozorňujeme všechny vinaře, že 15.2.2018 končí termín pro podávání žádosti o podporu. V případě zájmu o podporu účasti na Radou Vinařského fondu vyhlášených soutěžích  je nutné v tomto termínu jednotlivé žádosti doručit Vinařskému fondu.