Blíží se termín podávání vyúčtování
Aktualizováno
7 Květen 2021
Info

Blíží se termín podávání vyúčtování

Vinařský fond upozorňuje žadatele, kteří si podávali žádost o podporu loni tzn. v roce 2020 od 1. ledna do 15. února, že se blíží končený termín pro podání finančního vyúčtování těchto projektů. Tento termín je uvedený na rozhodnutí o poskytnutí podpory a u většiny projektů je 20. května 2021. Rozhodující je datum doručení vyúčtování na Vinařský fond. Vyúčtování lze doručit doporučenou poštou, datovou schránkou nebo osobně. Pro více informací nahlédněte do Pravidel pro žadatele nebo kontaktujte pracovníky Vinařského fondu.