Info k podávání žádostí o podporu v termínu 1.7.-15.8. 2017
26 Červen 2017
Podpory

Info k podávání žádostí o podporu v termínu 1.7.-15.8. 2017

Od soboty 1. července až do úterý 15. srpna je možno podávat žádosti o podporu z Vinařského fondu. Žádost se podává v písemné podobě (poštou, datovou schránkou, osobně, ne mailem). Formulář žádosti v části Formuláře. Pravidla pro poskytování podpor včetně tematických okruhů najdete v části Podpory. Zde najdete i hlavní pokyny k podávání žádostí (co vše je potřeba přiložit, termíny apod.). Žádost musí být Fondu doručena nejpozději 15.8. Časové vymezení projektu 1.10. 2017 - 31.3. 2018 (v případě dlouhodobějšího projektu je rozhodující datum zahájení - tzn. má-li být projekt realizován např. v termínu 15.3. - 30.6. 2018, podejte žádost nyní).