Info pro vinaře k podpoře účasti vzorků vín na soutěžích
Aktualizováno
2 Leden 2018
Podpory

Info pro vinaře k podpoře účasti vzorků vín na soutěžích

Jak jsme vás informovali v prosinci, Rada Vinařského fondu rozhodla o tom, že podpora účasti vzorků vín na soutěžích bude realizována formou žádosti o podporu. Tzn., že vinař, který se svými vzorky bude chtít účastnit vypsaných soutěží (viz zde) a získat finanční podporu z Fondu, musí do 15.2. 2018 podat (rozhoduje datum doručení) žádosti o podporu – formuláře jsou jednoduché – vzor zde Na každou soutěž se podává samostatná žádost – formulář.   Vzhledem k tomu, že tři soutěže, a to konkrétně Vinalies Internationales (Paříž), International Wine Challenge London, Les Grands du Vin (Štrasburk) se konají v měsících lednu - březnu 2018 a nebylo by možné vzhledem k termínům podat žádost dle Pravidel pro žadatele, rozhodla Rada o tom, že tyto tři soutěže budou řešeny ještě „po staru,“ tj. prostřednictvím Národního vinařského centra. Vinařský fond v tomto případě hradí administrativu, dopravu vín a u dvou vzorků/výrobce 50% přihlašovacího poplatku. Národní vinařské centrum před konáním každé z těchto soutěží bude informovat vinaře o možnosti účasti. Na tyto tři soutěže se tedy nepodává žádná žádost, Národní vinařské centrum vinařům fakturuje již částku poníženou o výše uvedené poplatky. AKTUALIZACE 30.1.: Národní vinařské centrum zajistí u většiny z podporovaných soutěží dopravu a další - více info zde.