Info pro vinaře – podporované akce 2018
Aktualizováno
14 Prosinec 2017
Podpory

Info pro vinaře – podporované akce 2018

Rada Vinařského fondu schválila na svém zasedání dne 6.12. seznam výstav, prezentačních akcí a soutěží, na které mohou vinaři (výrobci vín) či jejich sdružení žádat o podporu. Seznam najdete v části Podpory - Pravidla pro žadatele. Zde najdete taky další informace k těmto podporám (max. částky, uznatelné náklady, celkový limit). Žádosti o podporu na uvedené akce je nutno podat v termínu 1.1.-15.2. 2018. Na každou výstavu/soutěž/prezentační akci se podává samostatná žádost.