Info pro vinaře žádající o podporu na účast na výstavě
26 Červen 2017
Podpory

Info pro vinaře žádající o podporu na účast na výstavě

Rada Vinařského fondu schválila seznam výstav, u kterých mohou výrobci vín požádat o podporu. Jedná se o tyto výstavy konané v prvním čtvrtletí r. 2018: Vinex, Vinum Juvenale Praesentatio, Táborský festival vína, Jihočeské slavnosti vína. Žádost je nutno podat na každou výstavu samostatně, na předepsaném formuláři (není nutné vyplňovat přílohu č.2 formuláře - projekt) a to v termínu 1.7.-15.8. 2017. Výše podpory je 50% nákladů na pronájem výstavních prostor, max. 50.000 Kč pro výrobce / 100.000 Kč pro vinařské spolky.