Info pro vinaře – žádost o podporu účasti na Táborském festivalu vína
24 Červenec 2017
Podpory

Info pro vinaře – žádost o podporu účasti na Táborském festivalu vína

Žádost se podává stejnou formou jako na ostatní výstavy (Wine Prague, Vinařské Litoměřice...), tj. první strana formuláře a čestné prohlášení + výpis z OR/ŽL. Do kolonky č. 11 (Název projektu) na první straně formuláře napište Táborský festival vína, termín konání akce 20.2.-26.3.2018 (není podstatné, jestli se budete v rámci festivalu účastnit prezentace 24.2. nebo 24.3.) Vzhledem ke specifičnosti této akce (doba trvání, různorodost aktivit, kapacita prostor) je počet míst pro vinaře omezen. Přihlášky a informace zde.