Info pro žadatele o podporu
26 Březen 2019
Podpory

Info pro žadatele o podporu

Každý žadatel, který podal žádost o poskytnutí podpory v termínu 1.1.-15.2. 2019, obdrží rozhodnutí Rady písemně (poštou nebo datovou schránkou). Výše poskytnuté podpory je u každého subjektu zveřejněna v seznamu žádostí v části Podpory. Podmínky poskytnutí podpory vycházejí z Pravidel pro žadatele (opět rubrika Podpory).