Info pro žadatele o podporu – termín zaslání rozhodnutí
Aktualizováno
16 Duben 2018
Podpory

Info pro žadatele o podporu – termín zaslání rozhodnutí

Vzhledem k tomu, že Fond obdržel v prvním letošním termínu více než 2000 žádostí (běžně bývá kolem čtvrtiny) a ke každé žádosti je nutno vyhotovit příslušné rozhodnutí (Rada Vinařského fondu žádosti projednávala 4.4.), budou tato rozesílána odhadem do konce měsíce května. Prioritně se snažíme vyřizovat projekty, akce s brzkým termínem realizace. To, jestli jste podporu obdrželi a v jaké výši, zjistíte v seznamu žádostí v části Podpory (seznam je průběžně aktualizován). Podmínky poskytnutí podpory vycházejí z Pravidel pro žadatele a jsou uvedeny v každém rozhodnutí. Co se týče účastí na výstavách, soutěžích, vyúčtování (první strana formuláře vyúčtování, faktura za pronájem prostor/vzorky a doklad o zaplacení-výpis z účtu) zasílejte až poté, co obdržíte příslušné rozhodnutí a proběhne samotná akce (veletrh či hodnocení soutěže). V případě dotazů, nejasností se na nás obraťte, ať už telefonicky nebo mailem.