Info z jednání Dozorčí rady 16.2. 2017
28 Únor 2017
Jednání

Info z jednání Dozorčí rady 16.2. 2017

Dne 16. února proběhlo zasedání Dozorčí rady Vinařského fondu. Dozorčí rada schválila návrh finančního plánu na rok 2017 v podobě schválené Radou Vinařského fondu. Dozorčí rada se dále zabývala problematikou splácení návratných podpor na výsadby vinic poskytovaných Fondem v letech 2003-4.