Info z jednání Dozorčí rady
Aktualizováno
29 Květen 2017
Jednání

Info z jednání Dozorčí rady

Dne 18.5.2017 proběhlo druhé jednání Dozorčí rady Vinařského fondu v letošním roce. Dozorčí rada schválila účetní závěrku Fondu za rok 2016 a projednala výroční zprávu Fondu za rok 2016. Dozorčí rada se dále zabývala aktuálním stavem splácení návratných podpor na výsadby vinic a komunikační kampaní v letošním roce.