Info z jednání Rady VF 13.9. 2017
Aktualizováno
20 Září 2017
Jednání

Info z jednání Rady VF 13.9. 2017

Dne 13.9. 2017 proběhlo šesté zasedání Rady Vinařského fondu v letošním roce. Hlavním bodem zasedání bylo projednání žádostí o podporu podaných v termínu 1.7.-15.8.2017 (rozhodnutí Rady najdete v seznamu žádostí v části Podpory, písemné vyhotovení obdrží žadatelé poštou nebo datovou schránkou). Rada se dále zabývala aktuální komunikační kampaní na značení vín a vyhodnocení některých aktivit. Další zasedání Rady je plánováno na měsíc říjen.