Info z jednání Rady VF
Aktualizováno
18 Červen 2021
Jednání

Info z jednání Rady VF

20.května 2021 se konalo mimořádné jednání Rady VF. Toto jednání proběhlo opět distančně. Důvodem pro svolání jednání byla zejména včasná příprava veřejné soutěže na výběr dodavatele v oblasti strategie, komunikace, produkce a nákupu médií pro další období. Další řádné jednání proběhlo 17. 6. 2021. Na tomto jednání bylo přítomno méně než polovina členů a Rada tak nebyla usnášeníschopná.