Info z jednání Rady VF 19.4.2017
Aktualizováno
3 Květen 2017
Jednání

Info z jednání Rady VF 19.4.2017

Dne 19.4. proběhlo zasedání Rady Vinařského fondu. Rada se zabývala následujícími především těmito záležitostmi:
  • Řešení pohledávek z návratných částí podpor na výsadby nebo obnovy vinic poskytovaných Fondem v letech 2003-4
  • Výroční zpráva a účetní závěrka Fondu za rok 2016
  • Novela zákona o vinohradnictví a vinařství
  • Návrhy komunikační kampaně předložené agenturou McCann-Erickson
  • Pravidla pro poskytování podpor pro termín 1.7.-15.8.2017 (tato musí ještě dle novely vinařského zákona odsouhlasit Ministerstvo zemědělství)