Info z jednání Rady VF 22.2. 2017
Aktualizováno
7 Březen 2017
Jednání

Info z jednání Rady VF 22.2. 2017

Dne 22.února 2017 proběhlo druhé jednání Rady Vinařského fondu v kalendářním roce. Hlavním bodem programu byla plánovaná kampaň na růžová vína. Rada Vinařského fondu projednala a schválila návrh komunikační kampaně na podporu růžových vín v roce 2017 předloženého agenturou McCann-Erickson a schválila rozpočet kampaně. O jednotlivých aktivitách budeme dále informovat. Rada se dále podrobně zabývala výsledky průzkumu Víno a spotřebitel 2016. Tyto budou sloužit mj. i jako podklad pro další nastavení kampaní Fondu. Další zasedání Rady bude věnováno žádostem o podporu podaných v termínu 1.1.-15.2. 2017.