Info z jednání Rady VF 25.1.2017
6 Únor 2017
Jednání

Info z jednání Rady VF 25.1.2017

Dne 25.ledna 2017 proběhlo první jednání Rady Vinařského fondu v kalendářním roce. Rada:
  • se zabývala návrhy komunikačních kampaní v roce 2017 předložených agenturou McCann-Erickson
  • schválila finanční plán (plán výdajů) na rok 2017 v následující podobě:
Kapitola Výše v Kč
Marketingová podpora značky "Vína z Moravy, vína z Čech" 19 600 000
PR 1 600 000
HORECA, výstavy v ČR, propagační akce 2 500 000
Podpora exportu, zahraniční výstavy a soutěže 3 000 000
Vinařská turistika 2 200 000
Průzkumy trhu 1 500 000
Retail - podpora prodeje tuzemských vín v řetězcích 13 500 000
Projekty dle vyhlášky MZe č. 97/2006 Sb., smlouvy 18 000 000
Online aktivity 1 800 000
Provozní náklady 6 300 000
Celkové výdaje 70 000 000
 
  • akceptovala zprávu o výběru PR agentury pro další období na základě veřejné zakázky malého rozsahu. Tyto služby bude pro Fond zajišťovat společnost Omnimedia, s.r.o.
  • schválila výroční zprávu dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016