Info z jednání Rady VF 25.4. 2018
Aktualizováno
9 Květen 2018
Jednání

Info z jednání Rady VF 25.4. 2018

Na svém čtvrtém letošním zasedání Rada Vinařského fondu projednala:
  • výroční zprávu za rok 2017 (tato bude následně předložena Dozorčí radě VF)
  • návrh Pravidel pro žadatele pro termín 1.7.-15.8. 2018 (předloženo MZe ke schválení)
  • návrh podzimní kampaně Vinařského fondu