Informace k podávání žádostí o podporu
30 Červen 2020
Info

Informace k podávání žádostí o podporu

Od Od 1. července do 15. srpna 2020 je opět možné podávat žádosti o podporu.

Žádosti je možné podávat obvyklými způsoby (datovou schránkou – ideálně ve formátu PDF, doporučenou poštou nebo osobně na Vinařský fond). Žádost je ale také možné podat prostřednictvím portal.vinarskyfond.cz. Více informací k tomuto způsobu podání je uvedeno na Portálu.

Vinařský fond podporuje účast výrobců vína na soutěžích a výstavách, pořádání soutěží a výstav, pořádání akcí podporujících vinařskou turistiku a další. Všechny podpořené aktivity musí proběhnout od 1. října 2020 do 31. března 2021. Více informací najdete zde.

 

Vinařský fond