Informace k podávání žádostí o podporu
Aktualizováno
6 Leden 2021
Info

Informace k podávání žádostí o podporu

Od 1. ledna 2021 do 15. února je možné podávat žádosti o podporu z Vinařského fondu. Podpořeny mohou být aktivity, které probíhají od 1. dubna 2021 do 31. prosince 2021.   Vinařský fond podporuje
  • Účast vinařů na soutěžích, výstavách a prezentačních akcích
  • Pořádání soutěží, výstav a prezentačních akcí
  • Realizaci průzkumů trhu s vinařskými produkty
  • Pořádání školení, seminářů a konferencí s vinařskou tematikou
  • Výrobu tištěných, audiovizuálních a online materiálů (pro spolky a sdružení vinařských obcí)
  • Pořádání propagačních akcí s tematikou vína a vinařství
  Bližší specifikace podpor a způsob podání žádostí je na v záložce Podpory.   Vinařský fond navýšil pro příští rok některé maximální částky podpor a zahrnul nové uznatelné náklady. V Pravidlech pro žadatele jsou i další změny. Pro bližší informace kontaktujte pracovníky Fondu.