Informace k podávání žádostí o podporu
17 Červenec 2018
Podpory

Informace k podávání žádostí o podporu

Dříve, než podáte žádost o podporu, věnujte prosím pozornost informacím v části Podpory - zde najdete základní pokyny. V části Podpory - Pravidla pro žadatele je ke stažení celý text Pravidel pro žadatele včetně tematických okruhů a dále pak aktuální seznam výstav, soutěží, prezentačních akcí pro vinaře. Upozorňujeme na změnu formuláře, konkrétně přílohy č. 1 (čestné prohlášení) - ke stažení v části Formuláře. Žádost je nutné podat tak, aby ji Fond obdržel nejpozději 15.8. (pro akceptaci žádosti je tedy rozhodující datum doručení, nikoliv odeslání). V tomto termínu se podávají žádosti s termínem realizace v období 1.10. 2018 - 30.4. 2019.