Informace pro plátce odvodů Vinařskému fondu
Aktualizováno
22 Duben 2020
Mimořádná informace

Informace pro plátce odvodů Vinařskému fondu

Vzhledem k situaci způsobené nákazou COVID 19 rozhodla Rada Vinařského fondu na svém jednání dne 21.4. 2020 konaném prostřednictvím videokonference o umožnění odkladu plateb odvodů do Vinařského fondu splatných v jednotlivých čtvrtletích tohoto roku do konce roku 2020, tedy do 31.12.2020 .

  V případě, že odvody splatné v roce 2020 budou uhrazeny na účet fondu do výše uvedeného data (31.12.2020), nebude uplatněno žádné penále za pozdní odvod, jedinou podmínkou je, abyste nám skutečnost o potřebě odkladu vašich plateb odvodů nahlásili na mailovou adresu dolansky@vinarskyfond.cz .   Případné bližší informace vám poskytne  

Ing. Jaroslav Machovec

ředitel telefon: 541 652 478 mobil: 606 645 470 e-mail: machovec@vinarskyfond.cz  

Ing. Ctibor Dolanský

kontrolor (odvody, kontroly odvodů) telefon: 541 652 473 mobil: 606 601 847 e-mail: dolansky@vinarskyfond.cz