Nabídka účasti vinařům – společná expozice ČR na veletrhu Prowein 2020
18 Červen 2019
Info

Nabídka účasti vinařům – společná expozice ČR na veletrhu Prowein 2020

Na svém zasedání dne 12.6. 2019 rozhodla Rada Vinařského fondu o realizaci společné expozice ČR na veletrhu Prowein 2020 zajišťované Vinařským fondem, a to za těchto podmínek:
  1. Účast minimálně 12 výrobců vína - spoluvystavovatelů na veletrhu
  2. Poplatek spoluvystavovatele je 30.000 Kč vč. DPH
  Pokud se chcete veletrhu účastnit, zašlete vyplněnou a podepsanou smlouvu ve dvou vyhotoveních (ke stažení zde) nejpozději do 5.července 2019 na adresu Vinařský fond, Žerotínovo nám. 3, 60182 Brno.
  Základní info k veletrhu:
 • Termín: 15. - 17.3.2020
 • Místo konání: Messe Düsseldorf
 • Web: http://www.prowein.com/
 • Info o veletrhu česky: http://cz.prowein.com/
 • Vinařský fond zajistí vše jak doposud – přihlášku, realizaci stánku, objednávky atd.
 • Každý spoluvystavovatel má k dispozici prezentační místo, možnost využít skladovací prostory apod.
 • V rámci přípravy na veletrh se budou konat pracovní schůzky (první předpokládáme v průběhu měsíce září
  Důležité informace:
  Vinař, který se chce veletrhu účastnit, musí zaslat smlouvu spoluvystavovatele!
  V případě, že se v termínu nepřihlásí minimální počet vystavovatelů, nebude se společná expozice realizovat!
  Další informace k veletrhu: Lucie Krainová, tel: 606 602 587, mail: krainova@vinarskyfond.cz