Nabídka účasti vinařům – společná expozice ČR na veletrhu Prowein 2018
Aktualizováno
16 Červen 2017
Info

Nabídka účasti vinařům – společná expozice ČR na veletrhu Prowein 2018

Na svém zasedání dne 15.6. 2017 rozhodla Rada Vinařského fondu o realizaci společné expozice ČR na veletrhu Prowein 2018 zajišťované Vinařským fondem, a to za těchto podmínek:
  1. Účast minimálně 12 výrobců vína - spoluvystavovatelů na veletrhu
  2. Poplatek spoluvystavovatele je 30.000 Kč vč. DPH
Pokud se chcete veletrhu účastnit, zašlete vyplněnou a podepsanou smlouvu ve dvou vyhotoveních (ke stažení zde) nejpozději do 14.července 2017 na adresu Vinařský fond, Žerotínovo nám. 3, 60182 Brno. Základní info k veletrhu:
  • Termín: 18. - 20.3.2018
  • Místo konání: Messe Düsseldorf
  • Web: http://www.prowein.com/
  • Info o veletrhu česky: http://cz.prowein.com/
  • Vinařský fond zajistí vše jak doposud – přihlášku, realizaci stánku, objednávky atd.
  • Každý spoluvystavovatel má k dispozici prezentační místo, možnost využít skladovací prostory apod.
  • V rámci přípravy na veletrh se budou konat pracovní schůzky (první předpokládáme v průběhu měsíce září
  Důležité informace: Vinař, který se chce veletrhu účastnit, musí zaslat smlouvu spoluvystavovatele (nebude akceptováno více vinařů v rámci jednoho prezentačního místa). V případě, že se v termínu nepřihlásí minimální počet vystavovatelů, nebude se společná expozice realizovat!   Další informace k veletrhu: Pavel Večeřa, tel: 606602587, mail: vecera@vinarskyfond.cz