Nabídka vinařům – průzkum trhu
Aktualizováno
22 Červen 2018
Info

Nabídka vinařům – průzkum trhu

V rámci kapitoly Průzkumy trhu zadal Vinařský fond průzkum zaměřený na vnímání různých uzávěrů vína a jeho vlivu na kvalitu vína spotřebitelem. Vinařský fond nabízí všem vinařům, plátcům odvodů do VF, závěrečnou zprávu z tohoto průzkumu zdarma. Podmínkou je osobní převzetí v kanceláři VF, a to buď statutárním zástupcem nebo jím pověřenou osobou na základě plné moci. Výzkum obdržíte na datovém nosiči. Data jsou určena pouze pro osobní potřebu daného vinařství. V případě vašeho zájmu pošlete mail na info@vinarskyfond.cz s uvedením názvu společnosti a jménem osoby, která přijde průzkum vyzvednout. Následně obdržíte mail s informací, kdy si můžete průzkum vyzvednout.