Orgány

Orgány

Aktuální složení těchto orgánů je následující:

Rada Vinařského fondu

JUDr. Bohumil Šimek, předseda
Bc. David Filip, M.A., místopředseda
JUDr. Luboš Bárta, člen
Ing. Martin Fousek, PhD., člen
JUDr. Jaroslav Javornický, člen 

Mgr. František Koudela, člen
Ing. Jiří Maděřič, člen
Ing. Petr Marek, člen
JUDr. Tibor Nyitray, člen
Ing. Libor Průdek, člen
Mgr.Art. Michal Tetur, člen

Ředitel Vinařského fondu

Ing. Jaroslav Machovec

Dozorčí rada Vinařského fondu

Ing. Josef Vozdecký, místopředseda
MUDr. Miloslav Janulík, člen
Ing. Pavel Kováčik, člen
Ing. Jiří Petrů, člen

Mgr. Roman Sklenák, člen

Ing. Josef Uhlík, člen
Ing. Miroslav Volařík, člen