Orgány

Orgány

Aktuální složení těchto orgánů je následující:

Rada Vinařského fondu

JUDr. Bohumil Šimek, předseda
Bc. David Filip, M.A., místopředseda
JUDr. Luboš Bárta, člen
Ing. Ondřej Beránek, člen
JUDr. Jaroslav Javornický, člen
Ing. Jiří Maděřič, člen
Ing. Petr Marek, člen

JUDr. Tibor Nyitray, člen
Ing. Libor Průdek, člen
Mgr.Art. Tomáš Tetur, člen

Ing. Štěpán Weitosch, člen

Ředitel Vinařského fondu

Ing. Jaroslav Machovec

Dozorčí rada Vinařského fondu

Ing. Ladislav Skopal, předseda
Ing. Josef Vozdecký, místopředseda
Bc. Jan Husák, člen
Ing. Pavel Kováčik, člen
Ing. Jiří Petrů, člen
Ing. Josef Uhlík, člen

Ing. Miroslav Volařík, člen