Platba odvodů za víno k 25.1. 2018
5 Leden 2018
Odvody

Platba odvodů za víno k 25.1. 2018

K 25.lednu jsou splatné odvody za víno. Výrobci s roční produkcí do 20000 litrů platí odvod za celou produkci r. 2016, výrobci nad 20000 litrů poslední čtvrtinu z této produkce. Další informace v části Odvody. Spolu s platbou je nutno zaslat výkaz - nejlépe elektronicky prostřednictvím portálu farmáře.