Příjem žádostí ukončen
16 Únor 2018
Podpory

Příjem žádostí ukončen

15. února skončil první letošní termín pro podávání žádostí o podporu. Všechny žádosti jsou postupně zpracovávány, v případě neúplné žádosti obdrží žadatel výzvu k doplnění. Seznam žádostí najdete v části Podpory. Žádosti následně projedná Rada Vinařského fondu na svém zasedání. Každý žadatel obdrží její rozhodnutí datovou schránkou nebo poštou. Další termín pro podávání žádostí bude od 1.7. do 15.8. 2018.