Příjem žádostí ukončen
Aktualizováno
16 Srpen 2017
Podpory

Příjem žádostí ukončen

V úterý 15. srpna skončil příjem žádostí o podporu (jejich seznam najdete v části Podpory). U neúplných žádostí bude žadatel vyzván k doplnění; všechny žádosti pak budou předloženy k rozhodnutí Radě Vinařského fondu na její zářijové zasedání. Následně každý žadatel obdrží rozhodnutí o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti (poštou nebo datovou schránkou). Další termín pro podávání žádostí bude od 1.1. do 15.2. 2018 (Pravidla pro žadatele budou zveřejněna po schválení Radou a ministrem zemědělství do konce měsíce listopadu).