Pro podání žádosti o podporu zbývají poslední dny…
6 Srpen 2018
Podpory

Pro podání žádosti o podporu zbývají poslední dny…

Žádost o podporu je možné podat nejpozději ve středu 15.8., a to prostřednictvím datové schránky (do 23:59, ne mailem), příp. osobně v kanceláři Fondu (do 16:00). Posíláte-li žádost poštou, musí být tato podána tak, aby ji Fond obdržel nejpozději 15.8. (doporučujeme poslat nejpozději ve středu 8.8., nejlépe doporučeně). Na žádosti, které Fond obdrží po datu stanoveném zákonem, nebude brán zřetel.