Výzva pro vinaře a organizátory výstav a soutěží
2 Říjen 2018
Podpory

Výzva pro vinaře a organizátory výstav a soutěží

Vážení vinaři a organizátoři výstav a soutěží vín, Rada VF připravuje Pravidla pro žadatele o poskytnutí podpory pro žádosti podávané v období od 1.1. do  15.2. 2019. Vyzýváme vás k zaslání návrhů na jednotlivé výstavy včetně zahraničních výstav a dále jednotlivé soutěže vín včetně zahraničních soutěží. Rada Vinařského fondu z těchto vámi zaslaných návrhu vybere ty, účast na nichž bude bude pro vystavovatele a účastníky soutěží vín podporována v  období platnosti těchto pravidel. Termín pro zaslání návrhů : 12.10. 2018 Návrhy zasílejte na e-mailovou adresu: info@vinarskyfond.cz Na návrhy, které budou Vinařskému fondu doručeny později nebude brán zřetel.   Za Vinařský fond   Ing. Jaroslav Machovec ředitel mobil: 606 645 470 e-mail: machovec@vinarskyfond.cz