Info z jednání Rady VF
Aktualizováno
1 Listopad 2019
Jednání

Info z jednání Rady VF

Dne 23. října se sešla Rada Vinařského fondu. Na pořadu jednání bylo schválení Pravidel pro žadatele na období od 1. 1. do 15. 2. 2019. Dále Rada VF projednávala kampaň na Svatomartinské 2019 a zabývala se hospodařením Fondu