Informace k žádostem o podporu
Aktualizováno
30 Květen 2022
Info

Informace k žádostem o podporu

UPOZORNĚNÍ pro žadatele o podporu – ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ NYNÍ POUZE ELEKTRONICKY

Od 1. července 2022 je možné žádosti o podporu z Vinařského fondu podávat POUZE ELEKTRONICKY !!!

Jediný možný způsob vyplnění žádosti je přes portál VF (https://portal.vinarskyfond.cz/). Dle platné legislativy je nutno žádost podepsat. Podpis lze realizovat na portále prostřednictvím elektronického podpisu nebo službou Identita občana (dříve e-identita). Další možností je využití datové schránky a to tak, že na portále vygenerujete svou žádost do PDF souboru, který následně odešlete prostřednictvím datové schránky.

Více informací na https://portal.vinarskyfond.cz/, u pracovníků Vinařského fondu a také v Pravidlech pro žadatele, které jsou k dispozici zde.

. .