Informace k žádostem o podporu
30 Květen 2022
Info

Informace k žádostem o podporu

UPOZORNĚNÍ pro žadatele o podporu – ŽÁDOSTI SE PODÁVAJÍ NYNÍ POUZE ELEKTRONICKY

Od 1. července 2022 je možné žádosti o podporu z Vinařského fondu podávat POUZE ELEKTRONICKY !!!

Jediný možný způsob vyplnění žádosti je na https://portal.vinarskyfond.cz/. Prostřednictvím tohoto portálu se žádost také posílá s využitím elektronického podpisu nebo e-identity. Pro poslání lze využít i datovou schránku. Více informací na https://portal.vinarskyfond.cz/, u pracovníků Vinařského fondu a také v Pravidlech pro žadatele, které jsou k dispozici zde. . .