Úvodní Stránka

Vinařský fond byl zřízen zákonem o vinohradnictví a vinařství v roce 2002. Vzorem byly obdobné instituce v sousedních vinařských zemích (Německu a Rakousku). Hlavní náplní jeho činnosti do vstupu ČR do EU byla podpora výsadby vinic. Od roku 2004 Fond podporuje marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství (viz ust. § 31 odst. 4 zákona o vinohradnictví a vinařství).

Stěžejní aktivitou Fondu je komunikační kampaň značky „Vína z Moravy, vína z Čech,“ která zastřešuje vína domácí produkce. Její součástí je vydávání nejrůznějších propagačních materiálů, propagace v médiích, na prodejních místech atd. Speciálním a velmi úspěšným projektem je „Svatomartinské,“ tj. uvedení mladých vín pod společnou značkou na trh každoročně 11. 11. Další komunikační aktivity v rámci kampaně „Vína z Moravy, vína z Čech“ se soustředí na propagaci růžových, resp. červených vín.

Fond dále podporuje realizaci řady akcí spojených s vinařskou tematikou po celé republice (výstavy, vinobraní, otevřené sklepy, semináře, tiskoviny atd.).

Prostředky pro činnost Fondu jsou tvořeny především odvody za víno a vinice a zákonným příspěvkem státu (viz ust. § 35 odst. 1 zákona o vinohradnictví a vinařství).

5 Prosinec 2017
Odvody

Odvody za vinice 2017

Odvody za vinice jsou splatné k 31.12. Výše odvodu 350 Kč za každý započatý hektar, netýká se mladých vinic do 3.roku od výsadby a vinic pro výzkumné účely. Spolu s platbou je nutno zaslat výkaz odvodu - nejlépe...
24 Listopad 2017
Podpory

Nová pravidla pro žadatele schválena

Ministerstvo zemědělství schválilo Pravidla pro žadatele o poskytnutí podpory pro termín podávání žádostí od 1.ledna do 15. února 2018. Jejich znění najdete v části Podpory. Doplňující informace k Pravidlům budou...