Úvodní Stránka

Vinařský fond byl zřízen zákonem o vinohradnictví a vinařství v roce 2002. Vzorem byly obdobné instituce v sousedních vinařských zemích (Německu a Rakousku). Hlavní náplní jeho činnosti do vstupu ČR do EU byla podpora výsadby vinic. Od roku 2004 Fond podporuje marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství (viz ust. § 31 odst. 4 zákona o vinohradnictví a vinařství).

Stěžejní aktivitou Fondu je komunikační kampaň značky „Vína z Moravy, vína z Čech,“ která zastřešuje vína domácí produkce. Její součástí je vydávání nejrůznějších propagačních materiálů, propagace v médiích, na prodejních místech atd. Speciálním a velmi úspěšným projektem je „Svatomartinské,“ tj. uvedení mladých vín pod společnou značkou na trh každoročně 11. 11. Další komunikační aktivity v rámci kampaně „Vína z Moravy, vína z Čech“ se soustředí na propagaci růžových, resp. červených vín.

Fond dále podporuje realizaci řady akcí spojených s vinařskou tematikou po celé republice (výstavy, vinobraní, otevřené sklepy, semináře, tiskoviny atd.).

Prostředky pro činnost Fondu jsou tvořeny především odvody za víno a vinice a zákonným příspěvkem státu (viz ust. § 35 odst. 1 zákona o vinohradnictví a vinařství).

5 Leden 2022
Jednání

Informace z jednání Rady Vinařského fondu

Dne 9. prosince 2021 proběhlo jednání Rady Vinařského fondu. Na závěr roku Rada jednala opět videokonferenčně a zabývala se zejména shrnutím kampaní značky Vína z Moravy, vína z Čech v roce...
5 Leden 2022
Info

Podávání žádostí o podporu – aktuální termín

Od začátku roku je opět možné podávat žádosti o podporu. Žádost je možné podat přes portal.vinarskyfond.cz, datovou schránkou, doporučenou poštou nebo osobně. Nejzazší termín pro doručení žádosti je 15. února...