Úvodní Stránka

Vinařský fond byl zřízen zákonem o vinohradnictví a vinařství v roce 2002. Vzorem byly obdobné instituce v sousedních vinařských zemích (Německu a Rakousku). Hlavní náplní jeho činnosti do vstupu ČR do EU byla podpora výsadby vinic. Od roku 2004 Fond podporuje marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství (viz ust. § 31 odst. 4 zákona o vinohradnictví a vinařství).

Stěžejní aktivitou Fondu je komunikační kampaň značky „Vína z Moravy, vína z Čech,“ která zastřešuje vína domácí produkce. Její součástí je vydávání nejrůznějších propagačních materiálů, propagace v médiích, na prodejních místech atd. Speciálním a velmi úspěšným projektem je „Svatomartinské,“ tj. uvedení mladých vín pod společnou značkou na trh každoročně 11. 11. Další komunikační aktivity v rámci kampaně „Vína z Moravy, vína z Čech“ se soustředí na propagaci růžových, resp. červených vín.

Fond dále podporuje realizaci řady akcí spojených s vinařskou tematikou po celé republice (výstavy, vinobraní, otevřené sklepy, semináře, tiskoviny atd.).

Prostředky pro činnost Fondu jsou tvořeny především odvody za víno a vinice a zákonným příspěvkem státu (viz ust. § 35 odst. 1 zákona o vinohradnictví a vinařství).

18 Duben 2018
Odvody

Platba odvodů za víno – 1Q/2018

K 25.dubnu jsou splatné odvody za víno za 1.čtvrtletí. Týká se výrobců s roční produkcí nad 20000l. Spolu s platbou se zasílá výkaz - nejlépe prostřednictvím portálu farmáře. Další info k odvodům v části Odvody.
16 Duben 2018
Podpory

Info pro žadatele o podporu – termín zaslání rozhodnutí

Vzhledem k tomu, že Fond obdržel v prvním letošním termínu více než 2000 žádostí (běžně bývá kolem čtvrtiny) a ke každé žádosti je nutno vyhotovit příslušné rozhodnutí (Rada Vinařského fondu žádosti projednávala...
10 Duben 2018
Podpory

Info pro žadatele o podporu

Každý žadatel, který podal žádost o poskytnutí podpory v termínu 1.1.-15.2. 2018, obdrží rozhodnutí Rady písemně(poštou nebo datovou schránkou). Výše poskytnuté podpory je u každého subjektu postupně doplňována v seznamu...
10 Duben 2018
Jednání

Info z jednání z Rady VF 4.4.

Ve středu 4. dubna proběhlo další jednání Rady Vinařského fondu. Hlavním bodem zasedání bylo projednání žádostí o podporu podaných v termínu 1.1.-15.2. 2018. Informace o rozhodnutí Rady budou postupně zveřejňována v seznamu...
Aktualizováno
23 Březen 2018
Jednání

Info z jednání Rady VF 14.3. 2018

Dne 14. března 2018 projednala Rada Vinařského fondu žádosti o podporu s datem realizace 1.4. 2018 (velikonoční košty, resp. OS). Ostatní žádosti budou projednány na dubnovém zasedání 4.4.
23 Únor 2018
Soutěže vín

Aktuální info pro vinaře k zahraničním soutěžím vín

Na svém únorovém zasedání dne 21.2. 2018 rozhodla Rada Vinařského fondu o tom, že pro vinaře - výrobce vín, kteří se svými víny účastní podporovaných zahraničních soutěží vín, bude zajištěn servis jako v předchozích...