Orgány

Orgány

Aktuální složení těchto orgánů je následující:

Rada Vinařského fondu

Mgr. Jan Grolich, předseda
PhDr. Martin Chlad, místopředseda
Ing. Martin Fousek, Ph.D., člen
Ing. Liana Hrabálková, člen
Mgr. František Koudela, člen
Ing. Jiří Maděřič, člen
Ing. Mgr. Lenka Machovská, člen
Ing. Kamil Prokeš, Ph.D., člen
Ing. Hana Routová, člen
Ing. Bořek Svoboda, člen
Ing. Pavel Vajčner, člen

 

Ředitel Vinařského fondu

Mgr. Zbyněk Vičar

Dozorčí rada Vinařského fondu


MUDr. Miloslav Janulík, předseda
Ing. Petr Marcinčák, BA, místopředseda
Ing. Jan Borák, Ph.D., člen
Ing. Josef Kott, člen
Ing. Petr Mikulica, člen
Ing. Karel Smetana, člen
Mgr. Marek Sovka, člen