Orgány

Orgány

Aktuální složení těchto orgánů je následující:

Rada Vinařského fondu

JUDr. Bohumil Šimek, předseda
JUDr. Michal Hašek, místopředseda
JUDr. Luboš Bárta, člen
Ing. Martin Fousek, Ph.D., člen
JUDr. Jaroslav Javornický, člen 

Mgr. František Koudela, člen
Ing. Jiří Maděřič, člen
Ing. Petr Marek, člen
JUDr. Tibor Nyitray, člen
Ing. Libor Průdek, člen
Mgr.Art. Michal Tetur, člen

Ředitel Vinařského fondu

Ing. Jaroslav Machovec

Dozorčí rada Vinařského fondu


MUDr. Miloslav Janulík, předseda
Ing. Pavel Kováčik, místopředseda
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., člen
Ing. Josef Kott, člen
Ing. Jiří Petrů, člen

Mgr. Roman Sklenák, člen

Ing. Petr Ptáček, člen