Orgány

Orgány

Aktuální složení těchto orgánů je následující:

Rada Vinařského fondu

Mgr. Jan Grolich, předseda
PhDr. Martin Chlad, místopředseda
Ing. Martin Fousek, Ph.D., člen
Ing. Liana Hrabálková, člen
Mgr. František Koudela, člen
Ing. Jiří Maděřič, člen
Ing. Mgr. Lenka Machovská, člen
Ing. Kamil Prokeš, Ph.D., člen
Ing. Hana Routová, člen
Ing. Bořek Svoboda, člen
Ing. Pavel Vajčner, člen

 

Ředitel Vinařského fondu

Ing. Jaroslav Machovec

Dozorčí rada Vinařského fondu


MUDr. Miloslav Janulík, předseda
Ing. Pavel Kováčik, místopředseda
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., člen
Ing. Josef Kott, člen
Bc. Jaroslav Lempera, člen

Ing. Petr Ptáček, člen
Ing. Zdeněk Tréšek, člen