Struktura Fondu

Struktura Fondu

Orgány Vinařského fondu jsou Rada Vinařského fondu, ředitel Fondu a Dozorčí rada Vinařského fondu.

Orgány