Pravidla pro žadatele o podporu podle § 31 zákona č. 321/2004 Sb.

Pravidla pro žadatele o podporu podle § 31 zákona č. 321/2004 Sb.

Od roku 2023 jsou ke každému tematickému okruhu A – F samostatná Pravidla pro žadatele.

Základní pokyny k podávání žádostí a vyúčtování podpory  zde.

Pravidla – okruh A – Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín
Pravidla – okruh B – Soutěže vín
Pravidla – okruh C – Školení, semináře, konference
Pravidla – okruh D – Propagační materiály
Pravidla – okruh E – Propagační akce s tematikou vína a vinařství
Pravidla – okruh F – Významné projekty nespadající do tematických okruhů stanovených                                                           Vinařským fondem a propagující víno, vinařství a vinohradnictví

Seznam podporovaných soutěží a výstav je součástí Pravidel pro okruh A !!

ŽÁDOSTI O PODPORU SE PODÁVAJÍ POUZE ELEKTRONICKY.

Jediný možný způsob vyplnění žádosti je na https://portal.vinarskyfond.cz/. Prostřednictvím tohoto portálu se žádost také posílá s využitím elektronického podpisu nebo e-identity. Pro poslání lze využít i datovou schránku. Více informací na https://portal.vinarskyfond.cz/, u pracovníků Vinařského fondu a také v Pravidlech pro žadatele.

Návod pro registraci na Portálu VF a propojení účtu s Identitou občana

Návod na zřízení NIA ID (jeden z prostředků identity občana)

Videonávod k vyplnění a odeslání žádosti

ŽÁDOSTI DORUČENÉ POŠTOU NEBO OSOBNĚ NELZE PŘIJMOUT.