Info z jednání Rady VF
Aktualizováno
18 Duben 2019
Jednání

Info z jednání Rady VF

Dne 17. 4. 2019 proběhlo jednání Rady Vinařského fondu. Na pořadu jednání bylo projednávání výroční zprávy fondu a roční účetní závěrky. Rada Vinařského fondu také schvalovala Pravidla pro žadatele pro podávání žádostí v termínu 1.7.-15.8. 2019, vyslechla výsledky průzkumu o nákupním chování spotřebitelů u tichých vín a schvalovala mediální kampaň a PR komunikaci na tento rok.