Informace z jednání Rady VF
Aktualizováno
24 Květen 2023
Jednání

Informace z jednání Rady VF

Rada VF se schází pravidelně přibližně jednou měsíčně. Na posledních jednáních se intenzivně zabývá např. projektem „růžový střik“ a projektem zaměřeném na naše perlivá a šumivá vína a jejich označení v konkurenci zahraničních vín. V březnu Rada VF projednávala také žádosti o podporu, v dubnu se zabývala změnami v Pravidlech pro žadatele pro letní termín, ale především projednala účetní závěrku a výroční zprávu. V květnu pak přizvala k jednání i zástupce Vinařské unie, aby se diskutovalo o situaci v obchodních řetězcích. Mezi tím vším probíhá i výběrové řízení na nového ředitele, které je také zcela v kompetenci Rady VF.