Podávání žádostí o podporu od 1. 7. do 15. 8. 2023
1 Červen 2023
Info

Podávání žádostí o podporu od 1. 7. do 15. 8. 2023

Nově v letním termínu je možné podávat žádosti o podporu pouze na tyto projekty:

Okruh B – Soutěže vín (pro pořadatele)

Okruh C – Školení, semináře, konference (pro pořadatele)

Okruh E – Propagační akce s tematikou vína a vinařství (pro pořadatele)

Okruh F – Významné projekty nespadající do tematických okruhů stanovených Vinařským fondem a propagujících víno, vinařství a vinohradnictví

Nelze tedy podat žádost na účasti na soutěže a výstavy (okruh A) – žádosti se podávali pouze na začátku roku. A nelze podat žádost na výrobu propagačních materiálů, knih a audiovizuálních materiálů. Žádost o podporu na tento účel nelze podat ani v rámci okruhu F.

Ke každému tematickému okruhu je vypracován samostatný dokument Pravidel pro žadatele.

Vzhledem k tomu, že v každém období podávání žádostí dochází ke změnám, DOPORUČUJEME PRAVIDLA PROČÍST a nespoléhat na to, že žádost vyplníte stejně, jako jste to dělali v posledních letech.

Další změny:

Doplnili jsme hodnotící kritérium zvýhodňující žádosti předložené dříve. Termín od 1. 7 do 15. 8 je rozděleno do 3 období. Když podáte žádost do 20. 7., získáte o 3 body více než když podáte žádost jako obvykle v poslední den.

U okruhu B jsme pro vás přesněji určili, co znamená místní výstava vín, regionální soutěž vín, soutěž vín s celorepublikovým významem atd. Stále platí, že 1 žádost/projekt zahrnuje jak hodnotící, tak prezentační část soutěže.

Velká změna u okruhu E

U okruhu E byl Radou VF omezen okruh žadatelů. Žádosti o podporu mohou podat jen spolky nebo sdružení, které sdružují alespoň 80% registrované výrobce vína a vinohradníky.

Stále se snažíme zdokonalovat i elektronický systém podávání žádostí. Pokud budete mít jakékoli dotazy, rádi vám pomůžeme. Kontakty na nás jsou uvedeny na našich stránkách www.vinarskyfond.cz

FORMULÁŘ NEJDE VYPLNIT DŘÍVE NEŽ 1. ČERVENCE.