Rada Vinařského fondu vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky.
27 Únor 2023
Výběrové řízení

Rada Vinařského fondu vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky.

Vinařský fond je zřízen zákonem č. 321/2004 Sb. a sídlí v Brně. Fond je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem.

 • podporuje marketing vína, prodej produktů a ochranu označování vína podle zeměpisného původu,
 • informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství a o dalších významných skutečnostech souvisejících s vinohradnictvím a vinařstvím,
 • podporuje uchovávání a rozvoj vinohradnictví a vinařství jako významné součásti evropského kulturního dědictví, dále podporuje rozvoj turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství.
Náplň práce ředitele Fondu:
 • koordinace strategické, mediální, produkční a PR agentury
 • zadávání a koordinace výběrových řízení
 • příprava podkladů a prezentace podkladů na jednání Rady fondu a Dozorčí rady fondu
 • odpovědnost za správnost Rozhodnutí o přidělení podpor subjektům včetně odůvodnění případného nepřidělení podpor
 • jednání a spolupráce s Ministerstvem zemědělství, krajskými úřady, agenturami řízenými státem
 • jednání a spolupráce s Národním vinařským centrem, vinařskými svazy, spolky, asociacemi napříč republikou
 • jednání o podmínkách spolupráce s obchodními řetězci
 • příprava a organizace akcí pořádaných VF
 • zajištění vnitřních a vnějších auditů
 • příprava a zpracování Výroční zprávy o činnosti VF
 • funkce tiskového mluvčího, příprava tiskových zpráv ve spolupráci s PR agenturou
 Požadavky na kandidáty:
 • státní občan ČR
 • trestní bezúhonnost,
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském (inženýrském) studijním programu,
 • znalost problematiky vinohradnicko-vinařského segmentu,
 • orientace v ekonomice spojené s hospodařením organizace,
 • základní znalosti práva (správní řád, zákon o veřejných zakázkách, zákon o ochranných známkách, zákon o vinařství a vinohradnictví),
 • znalost marketingu,
 • komunikační a prezentační dovednosti, organizační schopnosti,
 • znalost anglického nebo německého jazyka,
 • řidičské oprávnění sk. B.
Výhodou:
 • zkušenost s řízením lidí (v uplynulých 10 letech vykonával/a nejméně po dobu 2 let vedoucí funkci nebo byl/a členem statutárního orgánu právnické osoby),
 • znalost činnosti VF,
 • důstojné vystupování a rétorické dovednosti,
 • zkušenosti s jednáním s obchodními řetězci,
 • strategické a analytické myšlení,
 • interpersonální dovednosti a schopnost motivace týmu,
 • časová flexibilita.
Nabízíme:
 • zodpovědnou a tvůrčí práci v týmu,
 • místo výkonu práce Brno,
 • nástupní plat 75 000 Kč,
 • služební automobil i k soukromému využití,
 • příspěvek na penzijní připojištění a stravování,
 • 5 týdnů dovolené.
Organizační pokyny:
  V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení je nutné doložit následující materiály
 • strukturovaný životopis včetně fotografie a kontaktu na dvě reference,
 • motivační dopis (v max. rozsahu 1 strana A4),
 • vypracování koncepce (vize) fungování Vinařského fondu v období následujících 2-3 let (v rozsahu max. 2 stran A4),
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů.

Uchazeči se mohou hlásit do výběrového řízení do 27. 3. 2023

Za řádně podané přihlášení do výběrového řízení se považuje takové přihlášení, kdy uchazeč doručí strukturovaný životopis a všechny další požadované materiály do termínu uzávěrky výhradně na adresu ingerlova@vinarskyfond.cz.

Do předmětu dále uvede: „VF ředitel“

Odkaz na inzerát na Jobs.cz: Výběrové řízení na pozici ředitele VF