Vinařský fond chystá v roce 2023 změny v poskytování podpor
Aktualizováno
30 Listopad 2022
Info

Vinařský fond chystá v roce 2023 změny v poskytování podpor

Jako každý rok i v roce 2023 se od 1. ledna do 15. února podávají žádosti o poskytnutí podpory z Vinařského fondu.

Pro rok 2023 si Rada Vinařského fondu stanovila cíle, které by podporované projekty měly naplňovat.

Cíle jsou následující:

  1. Podpora moravských a českých vín resp. vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením prezentovaných značkou Vína z Moravy, vína z Čech
  2. Podpora udržitelné produkce a společenské odpovědnosti
  3. Podpora kultury pití vína - podpora takových akcí, na kterých je zajištěno podávání vína odpovídajícím způsobem
  4. Podpora inovací v oboru vinohradnictví a vinařství

Vinařský fond chce poskytování podpor co nejvíce zpřehlednit a ztransparentnit. Z tohoto důvodu zavádí do poskytování podpor několik nových institutů.

K tomu, aby Rada Vinařského fondu mohla spravedlivě rozhodnout o výši podpory pomůže zejména nastavení objemu finančních prostředků pro jednotlivé okruhy a typy projektů, ale také jasně definovaná minimální a maximální možná výše podpory pro jednotlivé typy projektů. Žadatel tak od začátku ví, s čím může počítat.

Zavádí se také hodnotící kritéria. Pomocí hodnotících kritérií jsou žádostem přiděleny body, díky nimž jsou předložené žádosti seřazeny. Hodnotící kritéria jsou nastavena tak, aby co nejvíce zohledňovala cíle nastavené Radou Vinařského fondu.

Vinařský fond se snaží zjednodušit orientaci v zaváděných novinkách i žadatelům. Proto místo jednoho komplikovaného dokumentu Pravidel pro žadatele připravil ke každému tematickému okruhu jeden samostatný dokument, ve kterém jsou pouze podmínky týkající se daného typu projektů. Dokument je tak kratší a snad i srozumitelnější.

Podporované typy projektů jsou v podstatě stejné. V tomto směru se podpora ze strany Vinařského fondu nemění.

Jako každý rok jsou podporovány:

  • Účasti vinařů na soutěžích, veletrzích a prodejních akcích
  • Pořádání soutěží a výstav
  • Pořádání vzdělávacích seminářů, školení, kurzů a konferencí
  • Příprava propagačních tištěných a audiovizuálních materiálů zejména spolků, vinařských obcí a regionů
  • Realizace propagačních akcí jako jsou festivaly, vinobraní a otevřené sklepy

Vinařů se týká jedna zásadní změna v tematickém okruhu A. V rámci tohoto okruhu vinaři a sdružení vinařů podávají žádosti na účasti na podporovaných soutěžích vín, výstavách či veletrzích. Od roku 2023 budou žadatelé podávat pouze jednu žádost za rok. Znamená to, že v druhém termínu pro podávání žádostí (v létě 2023) nebude tento okruh A vyhlášen. Všechny podporované soutěže, výstavy a akce jsou tak sjednoceny do jednoho seznamu a žadatel tak nebude muset zjišťovat, v kterém období je podporována která akce. Stále při tom platí, že žádost je pouze obecná a žadatel v žádosti nemusí vyjmenovávat, kterých akcí se během roku zúčastní. Toto prokazuje až ve vyúčtování. Žadatelům o podporu v okruhu A přibyla oproti minulým letům navíc jedna povinná příloha, kterou bude Vinařský fond vyžadovat a pozor si musí dávat na podmínku, která stanovuje, že náklady, které mohou být při vyúčtování uplatněny mohou vzniknout až po podání žádosti. Ideálně by tedy žadatelé (vinaři) měli podat svoji žádost co nejdříve, aby mohli uplatňovat náklady z celého roku 2023.

Novinkou je také nový okruh určený pro významné projekty, které nespadají do žádného jiného tematického okruhu nebo nesplňujícího podmínky žádného z nich. O podpoře těchto projektů bude rozhodovat Rada Vinařského fondu, a to podle toho, jakou měrou naplňují cíle, které si Rada nastavila.

Mezi některými dalšími změnami, které je potřeba zmínit, je např. také změna procentní výše podpory u některých typů projektů. Žadatelé se tak u některých projektů musí na uznatelných nákladech podílet větší měrou než v minulých letech.

V roce 2022 zavedl Vinařský fond elektronické podávání žádostí jako jedinou možnost podání žádosti. I přes obavy, co na to řeknou žadatelé, se s touto novinkou žadatelé popasovali a počet žádostí o podporu neklesl. Vinařský fond vnímá, že tato změna nebyla pro některé žadatele jednoduchá. Způsob podávání žádostí zůstává tedy pro rok 2023 stejný. Do budoucna Vinařský fond připravuje i elektronické podávání vyúčtování, jako jediný možný způsob jeho podání.

Vzhledem k rozsáhlejším změnám v pravidlech pro poskytování podpor Vinařský fond doporučuje žadatelům před podáním žádosti Pravidlům věnovat zvýšenou pozornost a v případě jakýchkoli nejasností se obrátit na pracovníky Vinařského fondu, kteří jsou připraveni žadatelům s podáním žádosti pomoci.