Úvodní Stránka

Vinařský fond byl zřízen zákonem o vinohradnictví a vinařství v roce 2002. Vzorem byly obdobné instituce v sousedních vinařských zemích (Německu a Rakousku). Hlavní náplní jeho činnosti do vstupu ČR do EU byla podpora výsadby vinic. Od roku 2004 Fond podporuje marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství (viz ust. § 31 odst. 4 zákona o vinohradnictví a vinařství).

Stěžejní aktivitou Fondu je komunikační kampaň značky „Vína z Moravy, vína z Čech,“ která zastřešuje vína domácí produkce. Její součástí je vydávání nejrůznějších propagačních materiálů, propagace v médiích, na prodejních místech atd. Speciálním a velmi úspěšným projektem je „Svatomartinské,“ tj. uvedení mladých vín pod společnou značkou na trh každoročně 11. 11. Další komunikační aktivity v rámci kampaně „Vína z Moravy, vína z Čech“ se soustředí na propagaci růžových, resp. červených vín.

Fond dále podporuje realizaci řady akcí spojených s vinařskou tematikou po celé republice (výstavy, vinobraní, otevřené sklepy, semináře, tiskoviny atd.).

Prostředky pro činnost Fondu jsou tvořeny z větší části odvody za víno a vinice a zákonným příspěvkem státu (viz ust. § 35 odst. 1 zákona o vinohradnictví a vinařství).

9 Květen 2017
Info

Info pro vinaře ke značení vín

Vzhledem k častým dotazům ke značení vín uvádíme na tomto místě aktuální stav: Výrobci vína jsou dle novely vinařského zákona povinni označovat svá vína vyrobená z tuzemských hroznů tímto
Aktualizováno
5 Květen 2017
RŮŽOVÉ

Růžové 2017

Tradičním Svátkem růžových vín odstartovala letošní kampaň na růžová vína. 1.května navštívilo areál Svatováclavské vinice rekordních 3037 návštěvníků, kteří ochutnali růžová vína od 29...
3 Květen 2017
Jednání

Info z jednání Rady VF 19.4.2017

Dne 19.4. proběhlo zasedání Rady Vinařského fondu. Rada se zabývala následujícími především těmito záležitostmi:
  • Řešení pohledávek z návratných částí podpor na výsadby nebo obnovy vinic poskytovaných...
24 Duben 2017
Podpory

Přehled podpor pro žádosti 1.1.-15.2. 2017

Seznam poskytnutých podpor pro žádosti podané v termínu 1.1.-15.2. 2017 najdete v části Podpory. Rozhodnutí jsou postupně rozesílána (poštou nebo datovou schránkou).
Aktualizováno
4 Duben 2017
Podpory

Info pro příjemce podpory – pořadatele vinařských akcí

Jednou z podmínek poskytnutí podpory je umístění log Vína z Moravy..., Vinařského fondu v místě realizace akce (netýká se menších akcí typu koštů apod. - viz text rozhodnutí o poskytnutí podpory). Pokud nemáte vlastní...
17 Únor 2017
Info

Nabídka vinařům – průzkum trhu

Vinařský fond pravidelně ve čtyřletých cyklech zadává rozsáhlý spotřebitelský průzkum zaměřený na postoj jednotlivých skupin obyvatel k vínu, preference apod. Vinařský fond vám nabízí získat závěrečnou zprávu...
5 Leden 2017
Soutěže vín

Podporované mezinárodní soutěže vín pro rok 2017

Rada Vinařského fondu na svém prosincovém zasedání schválila seznam mezinárodních soutěžích vín, u kterých Vinařský fond podpoří účast tuzemských vín. Formát zůstává zachován z minulých let: Fond hradí 50%...