Úvodní Stránka

Vinařský fond byl zřízen zákonem o vinohradnictví a vinařství v roce 2002. Vzorem byly obdobné instituce v sousedních vinařských zemích (Německu a Rakousku). Hlavní náplní jeho činnosti do vstupu ČR do EU byla podpora výsadby vinic. Od roku 2004 Fond podporuje marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství (viz ust. § 31 odst. 4 zákona o vinohradnictví a vinařství).

Stěžejní aktivitou Fondu je komunikační kampaň značky „Vína z Moravy, vína z Čech,“ která zastřešuje vína domácí produkce. Její součástí je vydávání nejrůznějších propagačních materiálů, propagace v médiích, na prodejních místech atd. Speciálním a velmi úspěšným projektem je „Svatomartinské,“ tj. uvedení mladých vín pod společnou značkou na trh každoročně 11. 11. Další komunikační aktivity v rámci kampaně „Vína z Moravy, vína z Čech“ se soustředí na propagaci růžových, resp. červených vín.

Fond dále podporuje realizaci řady akcí spojených s vinařskou tematikou po celé republice (výstavy, vinobraní, otevřené sklepy, semináře, tiskoviny atd.).

Prostředky pro činnost Fondu jsou tvořeny z větší části odvody za víno a vinice a zákonným příspěvkem státu (viz ust. § 35 odst. 1 zákona o vinohradnictví a vinařství).

17 Leden 2017
Podpory

Informace k podporám – účast na výstavách

Do 15. února mohou výrobci vín žádat o podporu na účast na výstavách International Wine Show Prague (IWSP), Vinařské Litoměřice a Wine Prague. Žádost musí obsahovat: první stranu formuláře žádosti o poskytnutí podpory,...
10 Leden 2017
Odvody

Odvody za víno k 25.1 2017

K 25.1. 2017 jsou splatné odvody za víno uvedené v prohlášení o produkci podaném na ÚKZÚZ k 15.1.2016 (IV. čtvrtletí pro výrobce nad 20.000 l/ročně a celá produkce roku 2015 pro výrobce do 20.000 l/ročně). Mechanika výpočtu v...
5 Leden 2017
TOP INFO

Kanceláře VF přestěhovány

Vinařský fond již funguje v nových kancelářích v budově Krajského úřadu JMK. Vstup již není hlavním vchodem do Krajského úřadu, ale o pár desítek metrů dál vpravo, směrem k Moravskému náměstí, v pořadí čtvrté dveře...
5 Leden 2017
Soutěže vín

Podporované mezinárodní soutěže vín pro rok 2017

Rada Vinařského fondu na svém prosincovém zasedání schválila seznam mezinárodních soutěžích vín, u kterých Vinařský fond podpoří účast tuzemských vín. Formát zůstává zachován z minulých let: Fond hradí 50%...
Aktualizováno
5 Leden 2017
Jednání

Info z jednání Rady VF 16.12. 2016

Dne 16.12. 2016 proběhlo první jednání Rady Vinařského fondu v novém složení. Rada zvolila ze svého středu nového předsedu a místopředsedu. Předsedou se stal hejtman Jihomoravského kraje, pan JUDr. Bohumil Šimek,...
Aktualizováno
27 Prosinec 2016
Info

Nové webové stránky Vinařského fondu

Web VF prošel redesignem a aktualizací. Hlavními změnami jsou přehlednější struktura, rozšíření obsahu a úprava sekce pro registrované (zde najdete informace z průzkumů trhu; ostatní soubory (přehled podpor, výdajů, smluv)...