Úvodní Stránka

Vinařský fond byl zřízen zákonem o vinohradnictví a vinařství v roce 2002. Vzorem byly obdobné instituce v sousedních vinařských zemích (Německu a Rakousku). Hlavní náplní jeho činnosti do vstupu ČR do EU byla podpora výsadby vinic. Od roku 2004 Fond podporuje marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství (viz ust. § 31 odst. 4 zákona o vinohradnictví a vinařství).

Stěžejní aktivitou Fondu je komunikační kampaň značky „Vína z Moravy, vína z Čech,“ která zastřešuje vína domácí produkce. Její součástí je vydávání nejrůznějších propagačních materiálů, propagace v médiích, na prodejních místech atd. Speciálním a velmi úspěšným projektem je „Svatomartinské,“ tj. uvedení mladých vín pod společnou značkou na trh každoročně 11. 11. Další komunikační aktivity v rámci kampaně „Vína z Moravy, vína z Čech“ se soustředí na propagaci růžových, resp. červených vín.

Fond dále podporuje realizaci řady akcí spojených s vinařskou tematikou po celé republice (výstavy, vinobraní, otevřené sklepy, semináře, tiskoviny atd.).

Prostředky pro činnost Fondu jsou tvořeny především odvody za víno a vinice a zákonným příspěvkem státu (viz ust. § 35 odst. 1 zákona o vinohradnictví a vinařství).

18 Leden 2018
Podpory

Upozornění pro vinaře – žadatele o podporu

Upozorňujeme vinaře - výrobce vín, kteří žádají o podporu např. na soutěže a výstavy, že jednou z podmínek poskytnutí podpory je splnění závazků vůči Fondu (odvody, splátky za návratnou část podpory na výsadby vinic z...
5 Leden 2018
Odvody

Platba odvodů za víno k 25.1. 2018

K 25.lednu jsou splatné odvody za víno. Výrobci s roční produkcí do 20000 litrů platí odvod za celou produkci r. 2016, výrobci nad 20000 litrů poslední čtvrtinu z této produkce. Další informace v části Odvody. Spolu s platbou...
2 Leden 2018
Podpory

Příjem žádostí o podporu zahájen

Až do 15. února je možno opět podávat žádosti o podporu. Pravidla pro žadatele a další informace najdete v části Podpory, formulář žádosti v části Formuláře.
14 Prosinec 2017
Podpory

Info pro vinaře – podporované akce 2018

Rada Vinařského fondu schválila na svém zasedání dne 6.12. seznam výstav, prezentačních akcí a soutěží, na které mohou vinaři (výrobci vín) či jejich sdružení žádat o podporu. Seznam najdete v části Podpory - Pravidla pro...
24 Listopad 2017
Podpory

Nová pravidla pro žadatele schválena

Ministerstvo zemědělství schválilo Pravidla pro žadatele o poskytnutí podpory pro termín podávání žádostí od 1.ledna do 15. února 2018. Jejich znění najdete v části Podpory. Doplňující informace k Pravidlům budou...