Úvodní Stránka

Vinařský fond byl zřízen zákonem o vinohradnictví a vinařství v roce 2002. Vzorem byly obdobné instituce v sousedních vinařských zemích (Německu a Rakousku). Hlavní náplní jeho činnosti do vstupu ČR do EU byla podpora výsadby vinic. Od roku 2004 Fond podporuje marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství (viz ust. § 31 odst. 4 zákona o vinohradnictví a vinařství).

Stěžejní aktivitou Fondu je komunikační kampaň značky „Vína z Moravy, vína z Čech,“ která zastřešuje vína domácí produkce. Její součástí je vydávání nejrůznějších propagačních materiálů, propagace v médiích, na prodejních místech atd. Speciálním a velmi úspěšným projektem je „Svatomartinské,“ tj. uvedení mladých vín pod společnou značkou na trh každoročně 11. 11. Další komunikační aktivity v rámci kampaně „Vína z Moravy, vína z Čech“ se soustředí na propagaci růžových, resp. červených vín.

Fond dále podporuje realizaci řady akcí spojených s vinařskou tematikou po celé republice (výstavy, vinobraní, otevřené sklepy, semináře, tiskoviny atd.).

Prostředky pro činnost Fondu jsou tvořeny především odvody za víno a vinice a zákonným příspěvkem státu (viz ust. § 35 odst. 1 zákona o vinohradnictví a vinařství).

28 Červenec 2017
Podpory

Žádost doručit do 15.8., ne mailem!!!

Vzhledem k opakovaným dotazům (přestože je to uvedeno v aktualitách níže) připomínáme dvě nejdůležitější podmínky pro podání žádosti o podporu z Vinařského fondu. Žádost musí Fond obdržet nejpozději v...
Aktualizováno
10 Červenec 2017
Podpory

Info pro vinaře k výstavě IWSP říjen 2017

Upozorňujeme vinaře, že podzimní IWSP není v seznamu podporovaných výstav (byla podpořena účast na dubnovém IWSP). Seznam podporovaných výstav pro termín podávání žádostí 1.7.-15.8. v aktualitě níže, z 26.6.
Aktualizováno
10 Červenec 2017
Jednání

Info z jednání Rady VF 15.6.2017

Dne 15.6. 2017 proběhlo páté zasedání Rady Vinařského fondu v letošním roce. Rada se zabývala především návrhy podzimní kampaně Vinařského fondu. V měsících září a říjen proběhne kampaň ke značení vín. Její...
3 Červenec 2017
Odvody

Odvody za víno za 2.čtvrtletí

Do 25. července je třeba uhradit odvod za víno za 2. čtvrtletí. Mechanika výpočtu v části Odvody. Týká se výrobců vína s výrobou nad 20.000 l / rok.
26 Červen 2017
Podpory

Info pro příjemce podpory

Jednou z podmínek poskytnutí podpory žadateli je umístění log Vinařského fondu a Vína z Moravy vína z Čech v místě realizace projektu (specifikace v samotném rozhodnutí o poskytnutí podpory). Vinařský fond nabízí zdarma...