Úvodní Stránka

Vinařský fond byl zřízen zákonem o vinohradnictví a vinařství v roce 2002. Vzorem byly obdobné instituce v sousedních vinařských zemích (Německu a Rakousku). Hlavní náplní jeho činnosti do vstupu ČR do EU byla podpora výsadby vinic. Od roku 2004 Fond podporuje marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství (viz ust. § 31 odst. 4 zákona o vinohradnictví a vinařství).

Stěžejní aktivitou Fondu je komunikační kampaň značky „Vína z Moravy, vína z Čech,“ která zastřešuje vína domácí produkce. Její součástí je vydávání nejrůznějších propagačních materiálů, propagace v médiích, na prodejních místech atd. Speciálním a velmi úspěšným projektem je „Svatomartinské,“ tj. uvedení mladých vín pod společnou značkou na trh každoročně 11. 11. Další komunikační aktivity v rámci kampaně „Vína z Moravy, vína z Čech“ se soustředí na propagaci růžových, resp. červených vín.

Fond dále podporuje realizaci řady akcí spojených s vinařskou tematikou po celé republice (výstavy, vinobraní, otevřené sklepy, semináře, tiskoviny atd.).

Prostředky pro činnost Fondu jsou tvořeny především odvody za víno a vinice a zákonným příspěvkem státu (viz ust. § 35 odst. 1 zákona o vinohradnictví a vinařství).

9 Květen 2018
Jednání

Info z jednání Rady VF 25.4. 2018

Na svém čtvrtém letošním zasedání Rada Vinařského fondu projednala:
  • výroční zprávu za rok 2017 (tato bude následně předložena Dozorčí radě VF)
  • návrh Pravidel pro žadatele pro termín 1.7.-15.8. 2018...
16 Duben 2018
Podpory

Info pro žadatele o podporu – termín zaslání rozhodnutí

Vzhledem k tomu, že Fond obdržel v prvním letošním termínu více než 2000 žádostí (běžně bývá kolem čtvrtiny) a ke každé žádosti je nutno vyhotovit příslušné rozhodnutí (Rada Vinařského fondu žádosti projednávala...