Úvodní Stránka

Vinařský fond byl zřízen zákonem o vinohradnictví a vinařství v roce 2002. Vzorem byly obdobné instituce v sousedních vinařských zemích (Německu a Rakousku). Hlavní náplní jeho činnosti do vstupu ČR do EU byla podpora výsadby vinic. Od roku 2004 Fond podporuje marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství (viz ust. § 31 odst. 4 zákona o vinohradnictví a vinařství).

Stěžejní aktivitou Fondu je komunikační kampaň značky „Vína z Moravy, vína z Čech,“ která zastřešuje vína domácí produkce. Její součástí je vydávání nejrůznějších propagačních materiálů, propagace v médiích, na prodejních místech atd. Speciálním a velmi úspěšným projektem je „Svatomartinské,“ tj. uvedení mladých vín pod společnou značkou na trh každoročně 11. 11. Další komunikační aktivity v rámci kampaně „Vína z Moravy, vína z Čech“ se soustředí na propagaci růžových, resp. červených vín.

Fond dále podporuje realizaci řady akcí spojených s vinařskou tematikou po celé republice (výstavy, vinobraní, otevřené sklepy, semináře, tiskoviny atd.).

Prostředky pro činnost Fondu jsou tvořeny především odvody za víno a vinice a zákonným příspěvkem státu (viz ust. § 35 odst. 1 zákona o vinohradnictví a vinařství).

Aktualizováno
17 Červenec 2018
Podpory

Informace k podávání žádostí o podporu

Dříve, než podáte žádost o podporu, věnujte prosím pozornost informacím v části Podpory - zde najdete základní pokyny. V části Podpory - Pravidla pro žadatele je ke stažení...
2 Červenec 2018
Odvody

Odvod za víno za II/Q. 2018

K 25. červenci je splatný odvod za víno za 2. čtvrtletí 2018 (týká se výrobců s produkcí za rok 2017 vyšší než 20.000 l). Informace v části ODVODY.
Aktualizováno
2 Červenec 2018
Podpory

Příjem žádostí zahájen

Až do 15. srpna přijímá Vinařský fond opět žádosti o podporu. Informace, podmínky v části Podpory, formulář v části Formuláře.
Aktualizováno
22 Červen 2018
Info

Nabídka vinařům – průzkum trhu

V rámci kapitoly Průzkumy trhu zadal Vinařský fond průzkum zaměřený na vnímání různých uzávěrů vína a jeho vlivu na kvalitu vína spotřebitelem....
20 Červen 2018
Jednání

Info z jednání RVF 13.6. 2018

Ve středu 13. června proběhlo další zasedání Rady Vinařského fondu. Rada se zabývala
  • aktuálně probíhající komunikační kampaní na růžová vína
  • návrhy podzimní kampaně (tato bude zaměřena...
8 Červen 2018
Info

Aktualizace formulářů

Na základě úprav Pravidel pro žadatele ze strany MZe a na základě schválených úprav organizačního řádu VF, jehož přílohou je výkaz odvodu, byly aktualizovány formuláře pro žádost o poskytnutí podpory, vyúčtování...
Aktualizováno
7 Červen 2018
Podpory

Info pro příjemce podpory na akci typu „otevřené sklepy“

Vzhledem k častým dotazům pořadatelů akcí typu "otevřené sklepy" uvádíme na tomto místě jednu z podmínek poskytnutí podpory:

Účastnící se vinaři musí být zaregistrováni jako výrobci vína dle...