Úvodní Stránka

Vinařský fond byl zřízen zákonem o vinohradnictví a vinařství v roce 2002. Vzorem byly obdobné instituce v sousedních vinařských zemích (Německu a Rakousku). Hlavní náplní jeho činnosti do vstupu ČR do EU byla podpora výsadby vinic. Od roku 2004 Fond podporuje marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství (viz ust. § 31 odst. 4 zákona o vinohradnictví a vinařství).

Stěžejní aktivitou Fondu je komunikační kampaň značky „Vína z Moravy, vína z Čech,“ která zastřešuje vína domácí produkce. Její součástí je vydávání nejrůznějších propagačních materiálů, propagace v médiích, na prodejních místech atd. Speciálním a velmi úspěšným projektem je „Svatomartinské,“ tj. uvedení mladých vín pod společnou značkou na trh každoročně 11. 11. Další komunikační aktivity v rámci kampaně „Vína z Moravy, vína z Čech“ se soustředí na propagaci růžových, resp. červených vín.

Fond dále podporuje realizaci řady akcí spojených s vinařskou tematikou po celé republice (výstavy, vinobraní, otevřené sklepy, semináře, tiskoviny atd.).

Prostředky pro činnost Fondu jsou tvořeny především odvody za víno a vinice a zákonným příspěvkem státu (viz ust. § 35 odst. 1 zákona o vinohradnictví a vinařství).

18 Duben 2019
Jednání

Info z jednání Rady VF

Dne 17. 4. 2019 proběhlo jednání Rady Vinařského fondu. Na pořadu jednání bylo projednávání výroční zprávy fondu a roční účetní závěrky. Rada Vinařského fondu také...
26 Březen 2019
Podpory

Realizace projektů a zpracování vyúčtování

Na našich stránkách naleznete informace, na co byste při realizaci svých projektů neměli zapomenout. A připravili jsme pro Vás návod, jak vypracovat vyúčtování, aby...
26 Březen 2019
Podpory

Info pro žadatele o podporu

Každý žadatel, který podal žádost o poskytnutí podpory v termínu 1.1.-15.2. 2019, obdrží rozhodnutí Rady písemně (poštou nebo datovou schránkou). Výše poskytnuté podpory je u každého subjektu zveřejněna v seznamu žádostí...
21 Únor 2019
JEDNÁNÍ

Info z jednání Rady VF

Ve dnech 23. ledna a 20. února proběhla jednání Rady Vinařského fondu. Kromě shrnutí roku 2018 a schválení rozpočtu na rok 2019 se projednávali také marketingové aktivity chystané v roce 2019 a zaměření komunikační kampaně...