Legislativa

Legislativa

Níže najdete novelu zákona o vinohradnictví a vinařství č.26/2017 a aktuální znění Hlavy VI tohoto zákona týkající se Vinařského fondu a prováděcí právní předpis (vyhlášku) k novele zákona.

Novela_26_2017

Hlava_VI

Vyhlaska_88_17