Podporované výstavy a soutěže

Podporované výstavy a soutěže

Vinařský fond dvakrát ročně přijímá žádosti o podporu, na jejichž základě si mohou výrobci vína požádat o 50-ti procentní příspěvek na náklady spojené s účastí na tzv. podporovaných akcích.

Tyto podporované akce jsou vždy schvalovány Radou Vinařského fondu a  jsou vyjmenovány v Pravidlech pro žadatele.

Toto je výzva pro POŘADATELE VÝSTAV, PŘEHLÍDEK, SOUTĚŽÍ A PROPAGAČNÍCH AKCÍ VÍN. Pokud máte zájem, aby Vámi pořádaná akce byla uvedena v seznamu akcí podporovaných Vinařským fondem, musíte splnit následující podmínky:

  • Zaslat požadavek o zařazení mezi podporované akce Vinařskému fondu na e-mail info@vinarskyfond.cz
  • Současně s požadavkem zaslat status soutěže nebo podrobnější informace o akci. V informaci musí být uveden přesný termín konání akce (u soutěží i termín sběru vzorků).

 

Podporované soutěže a výstavy:

Seznam podporovaných výstav a soutěží v roce 2023

Seznam podporovaných výstav a soutěží v období říjen 2022 – březen 2023

Seznam podporovaných výstav a soutěží v období duben 2022 – prosinec 2022

Seznam podporovaných výstav a soutěží v období říjen 2021 – březen 2022

Seznam podporovaných výstav a soutěží v období duben 2021 – prosinec 2021

Seznam podporovaných výstav a soutěží v období říjen 2020 – březen 2021

Seznam podporovaných výstav a soutěží v období duben 2020 – prosinec 2020

Seznam podporovaných výstav a soutěží v období říjen 2019 – březen 2020