Aktuálně
18 Leden 2018
Podpory

Upozornění pro vinaře – žadatele o podporu

Upozorňujeme vinaře - výrobce vín, kteří žádají o podporu např. na soutěže a výstavy, že jednou z podmínek poskytnutí podpory je splnění závazků vůči Fondu (odvody, splátky za návratnou část podpory na výsadby vinic z...
5 Leden 2018
Odvody

Platba odvodů za víno k 25.1. 2018

K 25.lednu jsou splatné odvody za víno. Výrobci s roční produkcí do 20000 litrů platí odvod za celou produkci r. 2016, výrobci nad 20000 litrů poslední čtvrtinu z této produkce. Další informace v části Odvody. Spolu s platbou...
2 Leden 2018
Podpory

Příjem žádostí o podporu zahájen

Až do 15. února je možno opět podávat žádosti o podporu. Pravidla pro žadatele a další informace najdete v části Podpory, formulář žádosti v části Formuláře.
14 Prosinec 2017
Podpory

Info pro vinaře – podporované akce 2018

Rada Vinařského fondu schválila na svém zasedání dne 6.12. seznam výstav, prezentačních akcí a soutěží, na které mohou vinaři (výrobci vín) či jejich sdružení žádat o podporu. Seznam najdete v části Podpory - Pravidla pro...
24 Listopad 2017
Podpory

Nová pravidla pro žadatele schválena

Ministerstvo zemědělství schválilo Pravidla pro žadatele o poskytnutí podpory pro termín podávání žádostí od 1.ledna do 15. února 2018. Jejich znění najdete v části Podpory. Doplňující informace k Pravidlům budou...