Aktuálně
Aktualizováno
13 Říjen 2017
Info

Info pro vinaře: splátka návratné části podpory na vinice

Do 31.10. je splatná další splátka návratné části podpory na výsadby nebo obnovy vinic z let 2003-2004. Podklady k platbě: číslo účtu: 27-5828060217/0100 nebo 2107734089/2700, variabilní symbol: číslo rozhodnutí (RV) bez...
Aktualizováno
9 Říjen 2017
Odvody

Odvody za 3Q/2017

Info pro výrobce vín: odvody za víno za 3.čtvrtletí 2017 (výpočet a info v části Odvody) jsou splatné k 25.10. 2017.
20 Září 2017
Info

Nová komunikační kampaň na značení vín

Vinařský fond spustil novou komunikační kampaň na značení vín. Kampaň poběží především v televizi (skupiny Nova a Prima) a online prostoru. TV spoty si můžete prohlédnout
20 Září 2017
Jednání

Info z jednání Rady VF 13.9. 2017

Dne 13.9. 2017 proběhlo šesté zasedání Rady Vinařského fondu v letošním roce. Hlavním bodem zasedání bylo projednání žádostí o podporu podaných v termínu 1.7.-15.8.2017 (rozhodnutí Rady najdete v seznamu žádostí v části...
26 Červen 2017
Podpory

Info pro příjemce podpory

Jednou z podmínek poskytnutí podpory žadateli je umístění log Vinařského fondu a Vína z Moravy vína z Čech v místě realizace projektu (specifikace v samotném rozhodnutí o poskytnutí podpory). Vinařský fond nabízí zdarma...
Aktualizováno
9 Květen 2017
Info

Info pro vinaře ke značení vín

Vzhledem k častým dotazům ke značení vín uvádíme na tomto místě aktuální stav: Výrobci vína jsou dle novely vinařského zákona povinni označovat svá vína vyrobená z tuzemských hroznů tímto