Odkazy

Odkazy

Vína z Moravy, vína z Čech
Oficiální prezentace tuzemského vinařství a vinohradnictví. Vše na jednom místě: Vína z Moravy, vína z Čech, Svatomartinské, růžové, červená vína, VOC, adresář vinařů, kalendář akcí, vinařská turistika, videa, recepty a mnoho dalšího …

Link pro zadání akce do kalendáře akcí.

 

Ministerstvo zemědělství ČR
Web Ministerstva zemědělství České republiky. Speciální sekce k novele zákona o vinohradnictví a vinařství 2017 zde.

Národní vinařské centrum
Cílem obecně prospěšné společnosti Národní vinařské centrum je pořádání Národní soutěže vín a degustační expozice – Salonu vín ČR, pořádání školení a seminářů o víně a realizace dalších aktivit.
E-shop (zde si můžete objednat mj. i propagační materiály VF – tiskoviny Krajem vína, POS materiály apod.)

Svaz vinařů
Svaz vinařů ČR je největším vinařským spolkem u nás; hájí zájmy pěstitelů hroznů a výrobců vína.

Státní zemědělský a intervenční fond
Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou a zprostředkovatelem finanční podpory EU.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
SZPI je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin. Povinnosti výrobců vína zde.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti nejen v oblasti vinohradnictví.

Kontakt na registr vinic: Ing. Rostislav Gruna, rostislav.gruna@ukzuz.cz, 515304111.

Původ a kvalita vína
Tento portál umožňuje veřejnosti prohlížení záznamů o zatřídění vína, kde jsou vedeny informace v souladu s § 26 zákona 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství. Zatřídění vína provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) a privátní subjekty sdružení VOC (Víno originální certifikace).

Alkohol zodpovědně