Pravidla pro žadatele

Pravidla pro žadatele

Pravidla pro žadatele o poskytnutí podpory pro žádosti podávané v období od 1.1. do 15.2. 2018 budou zveřejněna na tomto místě po schválení Radou Vinařského fondu a Ministerstvem zemědělství.