Info pro žadatele o podporu
Aktualizováno
10 Duben 2018
Podpory

Info pro žadatele o podporu

Každý žadatel, který podal žádost o poskytnutí podpory v termínu 1.1.-15.2. 2018, obdrží rozhodnutí Rady písemně(poštou nebo datovou schránkou). Výše poskytnuté podpory je u každého subjektu postupně doplňována v seznamu žádostí v části Podpory. Podmínky poskytnutí podpory vycházejí z Pravidel pro žadatele (opět rubrika Podpory).