Info z jednání Rady VF
Aktualizováno
21 Duben 2021
Jednání

Info z jednání Rady VF

Dne 15. dubna proběhlo další jednání Rady Vinařského fondu. Jednání proběhlo opět distančně a Rada na svém jednání schválila výroční zprávu a účetní závěrku Vinařského fondu za rok 2020. Dále se Rada VF zabývala přípravou letní a podzimní kampaně a schválila Pravidla pro žadatele pro letní období podávání žádostí, která nyní budou předložena ke schválení Ministerstvu zemědělství.